Come and C
Come&C
Equipping people for discipleship.
More Information
Prayer Cycle
Prayer Cycle
Supporting the church community in prayer.
More Information
Seirbhísí as Gaeilge
Seirbhísí as Gaeilge
Ceiliúrtar seirbhísí rialta sna Deoisí trí mheán na Gaeilge...
More Information
Search the Site
Search the Site

You can subscribe to our news and events as an RSS Feed.

Click here to learn more.

Seirbhisi as Gaeilge

Seirbhisi as Gaeilge


Béarla/English

Ceiliúrtar seirbhísí rialta i nDeoise Bhaile Átha Cliath agus Gleann dá Loch trí mheán na Gaeilge, faoi choimirce Chumann Gaelach na hEaglaise go príomha.

Cumann Gaelach na hEaglaise

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun

  • meon na Sean–Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile
  • úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais
  • iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge
  • ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

Eagraíonn an Cumann seirbhísí rialta mar a leanas:

  • Urnaí na Nóna, dátheangach. An ceathrú Domhnach gach mí (seachas Iúil agus Lúnasa) ar 3.30 i.n. in Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
  • An Eocairist, as Gaeilge. An ceathrú Luan, gach mí (seachas Iúil agus Lúnasa) ar 12.45 in Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath.  
  • Seirbhís Idirchreidmheach le linn Sheachtain na hAontachta Críostaí i mí Eanáir in Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8.

Eagraítear seirbhísí eile fud fad na tíre  ó am go ham – ach go háirithe, Lá Fhéile Bríde, Lá Fhéile Pádraig, Féile Naomh Cholmcille, Féile an Fhómhair agus Aidbhint. 

Tuilleadh eolais: Ríomhphost: gaeleaglais@gmail.com    

Facebook:   www.facebook.com/Gaeleaglais

Website: http://www.gaeleaglais.ie