United Dioceses of Dublin & Glendalough

Events

30th June

Cumann Gaelach na hEaglaise/Irish Guild of the Church AGM

Cruinniú Cinn Bhliana / AGM

30 Meitheamh 2018 / 30 June 2018

Ardteampall Chríost (Teach Caibidle) / Christ Church Cathedral (Chapter Room)

Clár

1.00pm Sólaistí

1.30pm Cruinniú Cinn Bliana

3.00pm Siúlóid mhachnaimh go hArdteampall Phádraig agus turas i nGaeilge

Agenda

1.00pm Refreshments

1.30pm Annual General Meeting

3.00pm Prayerful walk to St. Patrick’s Cathedral with a tour in Irish

CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE / The Irish Guild of the Church

Cúlra

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean–Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

Background Information

Cumann Gaelach na hEaglaise: The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.